Υπενθύμιση κωδικού
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων θα λάβετε στο e-mail σας ένα καινούργιο κωδικό για εισαγωγή στο σύστημα. Παρακαλούμε αλλάξτε αυτόν τον κωδικό μετά την πρώτη είσοδο στο σύστημα επιλέγοντας το εικονίδιο του προφίλ πάνω αριστερά στην εφαρμογή.